Onderhoud van RVS - inox

Hoe RVS reinigen
 
Roestvast staal (RVS) moet worden gereinigd om esthetische redenen en om de corrosieweerstand te handhaven.
RVS wordt beschermd tegen corrosie door een dunne laag chroomoxide.
Deze beschermlaag kan echter beschadigd worden door verontreiniging van het oppervlak. Enig routinematig reinigen (min. 4 keer per jaar) is dus noodzakelijk om het uiterlijk en de integriteit van het oppervlak te handhaven.
Bij de keuze van reinigingsmethode, moet rekening gehouden worden met de mogelijkheid van krassen en het optreden van corrosie door het onvoldoende verwijderen van het reinigingsmiddel.
Het is belangrijk dat er na het reinigen altijd grondig nagespoeld wordt met schoon water! 
Droogwrijven maakt het reinigingsproces compleet en sluit de vorming van droogvlekken uit. 
RVS gaat het steeds beter doen naarmate het vaker wordt gereinigd en heeft dus geen last van slijtage als gevolg van overmatig reinigen.
RVS- oppervlakken varen wel bij frequent schoonmaken omdat er geen sprake is van een deklaag die hierdoor kan afslijten. 

ONDERHOUDTIPS
1./ Aflappen met schoon water is de simpelste, veiligste en goedkoopste behandeling die het karwei afdoende klaart. Een zachte doek en schoon water is altijd de eerste keus in geval van niet te erge vlekken, los vuil en stof.

2./ Organische oplosmiddelen kunnen worden gebruikt voor verse vingerafdrukken, olie en vet die nog geen gelegenheid hadden om te oxideren of uiteen te vallen. Het aanbevolen oplosmiddel is er een dat geen chloor bevat. In aanmerking komen: aceton, methylalcohol (spiritus) en minerale oplosmiddelen.

3./ Bij gebruik van een huishoudelijk schoonmaakmiddel worden schurende reinigingsmiddelen vermeden, vermits deze krassen kunnen veroorzaken. Een neutraal schoonmaakmiddel met een laag chloridengehalte verdient de voorkeur.

4./ Commerciële schoonmaakmiddelen zijn meestal mengsels van fosfaten, synthetische detergenten en alkaliën, bedoeld voor het reinigen van ernstig vervuilde roestvast-staaloppervlakken. Deze middelen kunnen zorgen voor een veilige en effectieve reiniging mits de aanwijzingen van de fabrikant gevolgd worden. 

5./ Het is ook mogelijk om een beschermlaag aan te brengen door bvb. het symoniseren van het oppervlak, waardoor het vocht enige tijd wordt geweerd en het vuil de kans niet krijgt zich vast te zetten en in te drogen. 

GEBRUIK ECHTER NOOIT STAALWOL OF EEN STAALBORSTEL!